Svatý jáhne Štěpáne, svatý mučedníku Boží, oroduj za nás,
oroduj za nás za všechny,
modli se prosím úplně za všechny:
za ty, kdo mají dar promlouvat a svědčit před nevěřícími,
i za ty, kteří tento dar nemají,
za ty, kteří – a je jich v našem dnešním světě tolik –musejí bez viny trpět násilí a zlo,
jako jsi je, první z mučedníků Kristových, vytrpěl ty,
modli sejako při svém kamenování v Jeruzalémě,
i dnes za ty, kteří se násilí a zla dopouštějí,
aby jim Bůh nepřičítal hřích.
Oroduj za ty, kteří jako ty i dnes mají tvář anděla,
oroduj i za ty, kteří mezi námi nosí tvář ďábla,
oroduj za ty, kdo jako ty vidí nebesa otevřená,
i za ty, kteří pro své hříchy a pro svou nevěru v Boží milosrdenství
vidí nebesa uzavřená na sedm západů,
nepřístupná a temná.
Svatý Štěpáne, oroduj za nás!