Napadla mě taková anketa... Napadla mě anketa (už dlouho jsme totiž ve Skleněném kostele neuspořádali žádnou anketu) a začal jsem si už v duchu sumírovat jména respondentů, na které bych se obrátil se žádostí o příspěvek; přiznám se, že mezi nimi převažovali ti, u kterých bych předpokládal negativní odpověď, protože jejich argumentace, jejich reakce na takto radikálně položenou otázku by mě zajímala: reakce dobrých a zbožných křesťanů, kteří se náhle cítí oprávněni reagovat jinak než podle Kristova přikázání lásky; vždyť v sebeobraně můžeme přece i zabít!

Muslimská tematika už není aktuální, diskutuje se více o jiných tématech, tak by snad byla chvíle na trochu hlubší reflexi, tak je možná pravá chvíle bodnout (zase) do vosího hnízda: některé věru nekřesťanské postoje (v podobě, která vyplývá spíš z vystoupení populistických a demagogických politiků než z evangelia) se v Božím lidu, jak se mi zdá, zabydlují, zahnizďují, stávají se samozřejmými a život jde dál...

Jenže dát dohromady dobře připravenou anketu, to je náročná akce a na takovou anketu v letošním, pracovně velmi nabitém a stresovém roce nemám čas. Tak aspoň  otázku, kterou jsem chtěl lidem položit:

Milujete muslimy? Ano, nebo ne? (Prosím o jednoslovnou odpověď, bez jakéhokoliv ...ale.) Pokud milujete, prosím, napište proč; pokud nemilujete, prosím napište proč. 

Jakou měrou měříte, takovou vám bude od Boha naměřeno.