Před pár dny proběhla na Svatém Hostýně tradiční Pouť orlů. Měla jsem tu možnost zúčastnit se jí už po několikáté, ale letos byla jiná. Nemám teď přímo na mysli proudy deště, které nás důkladně zkrápěly shora a překvapivě i zdola. I když právě déšť může za to, co se přihodilo. 

Právě pár minut před začátkem poutní mše svaté přede mnou stál manželský pár. Ti dva nad sebou měli jen jeden deštník. Schovávali se pod ním a sledovali průběh bohoslužby. V jedné chvíli ale déšť zesílil a oni dva se k sobě ještě těsněji přimkli a objali se.

Toto, vlastně jen drobné gesto obou manželů, mě dojalo. Ano, přesně to máme udělat, když máme v manželství potíže. Přesně to máme udělat, když oba nebo i jeden z manželů se cítí ohrožený, vyčerpaný nebo nemocný. Ještě úžeji se k sobě přivinout pod deštník, kterým je Ježíš. To on jediný nás ochrání před sprchou útoků zvenčí i zevnitř. Po ním, pod jeho ochranou, jsme v bezpečí vždycky. Jen se ho pevně držet. S ním je naše manželství ostrovem lásky, krásy a jednoty pro nás i naše děti.

:-) s pozdravem

Ivana